Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ubza
8227 4d57 500
Reposted fromdogs dogs viaBabson Babson
ubza
1495 b2aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajankanty jankanty
ubza
9882 5e8f 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viafreska freska
ubza
7187 68c0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacarmenluna carmenluna
ubza
7020 5dfa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafreska freska
ubza
0990 fb76 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
ubza
1475 4de5 500
Reposted fromoll oll viaohfucktycznie ohfucktycznie
ubza
7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viacarmenluna carmenluna
ubza
3126 b17e 500
Harz, Germany
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaheatriss heatriss
ubza
2466 408b 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaLovelyMolly LovelyMolly
ubza
8806 041d
Reposted fromkarahippie karahippie viaLovelyMolly LovelyMolly
ubza
2425 6bec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLovelyMolly LovelyMolly
ubza
ubza
5841 9326 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaLovelyMolly LovelyMolly
ubza
5700 d682
Reposted frompaulodaido paulodaido viafapx fapx
ubza
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaardhund maardhund
ubza
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
ubza
7420 9205 500
Germany
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaikari ikari
ubza

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromlovvie lovvie viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl